CJ프레시웨이

주소
서울특별시 중구 동호로 330 (쌍림동)
CJ제일제당센터 5층
대표전화
02–2149-6114
대표이메일
cjfreshway@cj.net

찾아오시는 길

지도 스카이뷰
확대 축소
지하철 이용시
동대문역사문화공원역
2/4호선 5번출구, 5호선 6번 출구
버스 이용시
간선버스 (파란색) 105, 149, 463, 421, 507, 104, 144, 301, 407, 420
지선버스 (녹색) 7212, 2014
순화버스 (노란색) 02, 05
수원 물류센터 사업장 소개
수원 물류센터 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동)
T 031-776-5608 P 031-274-2289
이천 물류센터 사업장 소개
이천 물류센터 경기도 이천시 마장면 덕평로 811
T 031-776-5612 P 031-629-1894
장성 물류센터 사업장 소개
장성 물류센터 전라남도 장성군 서삼면 물류로 335 다동 (장성 한국복합물류터미널 단지 內)
T 062-410-7050 P 061-399-2140
양산 물류센터 사업장 소개
양산 물류센터 경남 양산시 물금읍 제방로 27 KIFT 나동
T 055-911-1401 P 055-911-1411
대구 물류센터 사업장 소개
대구 물류센터 대구시 서구 국채보상로3길 23
T 053-605-4453 P 053-563-4231
CHINA (Qingdao)
CHINA (Qingdao) Unit 505, SIIC T3, No.195 HongKong Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China
T +86 0532 5571 6600 E-mail : jack.lee@cj.net
CHINA (Shanghai)
CHINA (Shanghai) Bldg7, 988 Shenchang Rd, Hongqiao Vanke Center, Minhang District, Shanghai, PRChina
(KOR/ENG/CN)
T 070 49​90 1412, +86 186 1672 5172
E-mail : jangsu.shin@cj.net
VIETNAM
VIETNAM 6/F, CJ Bldg, 2bis-4-6 Le Thanh Ton St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
(KOR/ENG)
T 070 4990 1466, +84 909 817 486

(VN)
T +84 28 3521 0676~8
E-mail : hyeongjo.kim@cj.net
USA
USA 1240 N Lakeview Ave, Suite 260 Anaheim, CA 92807 USA
T +1 714 494 1299 E-mail : jiyeong.hwang@cj.net
CHILE
CHILE Alonso de Córdova 5870, Oficina 1213, Las Condes, Santiago, Chile
T +56 2 2604 8097 E-mail : jaeyong.kim@cj.net